Friday, 23 November 2012

PENGUMUMUM KHAS

23 HB NOV 2012

KEPADA PARA AHLI SKIM RAJA KELI YANG DI HORMATI....
Di bawah adalah surat daripada My Premier Trustee (M) Berhad bertarikh 23/11/2012- Pemegang Amanah Skim Raja Keli susulan kegagalan pihak AZZ Marketing Berhad membayar hasil ahli skim dalam masa yang ditetapkan. 


 


Untuk makluman, pembayaran hasil pada 16 Nov 2012 sepatutnya dibayar oleh pihak AZZ selewatnya pada 22/11/2012. Walaubagaimanapun, pemegang amanah telah memberikan tempoh tambahan 7 hari untuk pihak AZZ menyelesaikan pembayaran hasil berdasarkan surat bertarikh 23/11/2012 tersebut. Tempoh tambahan ini akan berakhir pada jam 12 malam 30/11/2012.

Sebab-sebab masalah ini berlaku akan diberikan jawapan rasmi oleh pihak AZZ setelah pembayaran hasil ini berjaya dilakukan.

Sekian, terima kasih.