Friday, 14 December 2012

BAYARAN HASIL

Salam kepada semua ahli Skim Raja Keli Azz Marketing Bhd...

Adalah dimaklumkan bahawa pihak pengurusan AZZ Marketing Bhd telah gagal melunaskan pembayaran hasil kepada ahli 2 skim sebagaimana sepatut nya.

Dengan sebab itu kedudukan AZZ Marketing Bhd akan di tentukan oleh para ahli skim didalam mesyuarat ahli skim yang akan di tentukan tarikh dan masa oleh Pemegang Amanah tidak lama lagi.

Para ahli akan di maklumkan tentang mesyuarat ini  oleh Pemegang Amanah melalui surat rasmi oleh Pemegang Amanah ( My Premier Trustee Bhd )

Ada lah di umumkan juga semua staff AZZ Marketing Bhd di Kota Bharu termasuk Pegawai Pemasaran En Abdul Rahim  telah berhenti bekerja dengan AZZ Marketing Bhd mulai 1hb Dec 2012. Dengan itu mereka2 ini tidak lagi berhak untuk mewakili syarikat di dalam apa jua urusan berkenaan dengan AZZ Marketing Bhd.

Jika para ahli skim ingin mendapat maklumat terkini berkenaan AZZ Marketing Bhd sila mohon untuk menjadi ahli di dalam Facebook AZZ Marketing Bhd atau boleh berhubung terus dengan Pemegang Amanah.

Sekian di maklumkan.